De dienstenrichtlijn in België

De Dienstenrichtlijn is een Europese wet die ervoor zorgt dat bedrijven gemakkelijker zaken kunnen doen in de Europese Unie.  Voor informatie over vergunningen en toelatingen kan u contact opnemen met een één-loket.

Hier vindt u informatie over alle procedures en vereisten voor bedrijven die activiteiten wensen uit te voeren in België of zich hier willen vestigen. Het gaat om procedures en vereisten binnen en buiten het toepassingsgebied van de dienstenrichtlijn.. Daarom is voor elke procedure of eis duidelijk aangegeven of die binnen het toepassingsgebied van de dienstenrichtlijn valt.

Met de proceduregids kan u opzoeken welke vergunningen of toelatingen u nodig heeft. Klik op de titel van elke toelating of vergunning om er meer informatie (toepassingsgebied, voorwaarden, …) over te krijgen.

U heeft nadien twee mogelijkheden:

  1. U kan de lijst van procedures downloaden en nadien opslaan als pdf-bestand.
  2. U kan een één-loket vragen om de procedures in uw plaats in orde te brengen. U kiest één van de negen erkende één-loketten. Het één-loket contacteert u zo snel mogelijk om u uit te leggen welke documenten u moet bezorgen. Het één-loket zal een vergoeding vragen om in uw plaats de vergunning aan te vragen bij de bevoegde instantie.

Belangrijk om weten is dat er in België verschillende bevoegdheidsniveaus zijn die formaliteiten opleggen. Deze formaliteiten kunnen verschillen naargelang de regio waarvoor ze geldig zijn. Dit is steeds aangegeven in de procedure of vereiste. Zo is er de federale wetgeving, deze van gemeenschappen en gewesten en de gemeentelijke regelgeving.